Mullvaden krut/luft 24 mars

På lördag 24 mars 2018 arrangerar Skellefteå PSF en av de regelbundet återkommande tävlingarna i precisionsskytte för såväl krutvapen som luft. Startlistan för krutskyttet hittas under kalenderhändelsen här. Om något fel hittas kontakta snarast sekreterare@skellefteapistol.se för korrigering.

Skellefteå PSF hälsar alla skyttar välkomna till Mullvaden på lördag!

Olle Lindqvist segrade i revolver (IPSC)

Söndagens IPSC-tävling i Mullvaden lockade sju deltagare vara sex sköt revolver. Bäst lyckades Olle Lindqvist med nästan 10 procent bättre matchprocent än tvåan Mårten Sehlstedt. Johan Kvande placerade sig som trea. Tävlingen omfattade fyra stationer och minst 56 skott.
Resultat

Inbjudan till årsmöte måndag 12 februari

           Inbjudan till Årsmöte i Skellefteå Pistolskytteförening

Datum: 2018-02-12
Tid:      18.30
Plats:   Mullvaden

           Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Godkännande om mötet är behörigt utlyst
 4. Val av ordförande för mötet samt sekreterare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelsen för år 2017
 7. Ekonomisk rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för ett år (Roger C Åström)
 11. Val av fyra styrelseledamöter för två år. (Patrik Frost, Patrik Viklund, Simon Dahlberg, Greger Marklund)
 12. Skjutbaneansvarig för Vitberget. (Lennart Röös)
 13. Skjutbaneansvarig för Mullvaden. (Patrik Viklund)
 14. Val av två revisorer för ett år. (David Forsström, Erik Bergström)
 15. Val av två revisorsuppleanter för ett år (Vakant, Mårten Sehlstedt)
 16. Val av två ledamöter i valberedningen (Lennart Lundström, Sven Carlsson)
 17. Fastställande av medlemsavgifter 2018 (Nuvarande 1 000 kronor)
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutas med fika och prisutdelning
  Styrelsen

Premiär för PPC-cupen

Skellefteå PPC-serie

Skellefteå PPC-serie startade på fredagskvällen. Andreas Granberg, Piteå, sköt fullt 480 p redan första kvällen. Serien kommer att pågå alla helgfria fredagar fram till 27 april.

Datum Vapenklass Skytt Klubb Res
60-skottsmatcher
2018-01-19  Open  Andreas Granberg Piteå 587
2018-01-19  Open  Lennart Sjölund Skellefteå 561
2018-01-19  Open  Leif Lundberg Piteå 550
2018-01-19  Open  Petter Nergård Piteå 548
2018-01-19  Open  Roger C Åström Skellefteå 546
2018-01-19  Open  Jens Nordlund Piteå 531
2018-01-19  Open  Peter Hedström Skellefteå 430
2018-01-19   Open  Tobias Ljungvall Burträsk 366
48-skottsmatcher
2018-01-19  4  Andreas Granberg Piteå 480 38 x
2018-01-19  4  Roger C Åström Skellefteå 474
2018-01-19  4  Leif Lundberg Piteå 474
2018-01-19  4  Lennart Sjölund Skellefteå 465
2018-01-19  4  Petter Nergård Piteå 459
2018-01-19  4  Jens Nordlund Piteå 404
2018-01-19  2,75  Andreas Granberg Piteå 478
2018-01-19  2,75  Leif Lundberg Piteå 464
2018-01-19  2,75  Petter Nergård Piteå 463
2018-01-19  SSA  Andreas Granberg Piteå 476
2018-01-19  SSA  Leif Lundberg Piteå 467
2018-01-19  SSA  Jens Nordlund Piteå 464
2018-01-19  SSA  Petter Nergård Piteå 432

Nu startar PPC-cupen

Nu på fredag den 19 januari klockan 18.00 startar årets PPC-Cup. Tävlingen pågår samtliga helgfria fredagar fram till den 27 april.

Grenarna blir…
Open (pistol / revolver) 60 skott, samt möjlighet till 3 st 48-skottsmatcher i grenarna Pistol, revolver 4 tum och revolver 2,75 tum.
OBS! kaliber 22 ej tillåtet

Kulhål i bänkar, väggar och tak ska omedelbart anmälas till någon i SPSF:s styrelse.

Vandalisering i Mullvaden!?!
Någon gång mellan söndag den 31 december och tisdag den 2 januari har en av bänkarna framför tavelställen blivit sönderskjuten. Skjuthallen inklusive bänkarna var så sent som i september2017 helt renoverade.
En olycka kan hända och om något skjuts sönder i skjuthallen, ska detta omgående anmälas till någon i SPSF´s styrelse.

 

Det är viktigt att anmälan görs omgående, så att styrelsen snarast kan ombesörja reparation av det sönderskjutna och på så sätt trygga säkerheten i lokalen. Om anmälan inte görs, anser styrelsen att det handlar om vandalisering, vilket är en skälig anledning till uteslutning från föreningen. (Om än det inte är du själv som orsakat skadorna, vill vi gärna att du meddelar någon i styrelsen).

SPSF har haft hundratals nybörjare och deltagare vid företagsevent där skyttarna aldrig tidigare hållit i en pistol, och som efter en kortare säkerhetsinformation i stort sett alltid träffat tavlan eller i dess närhet. Det har aldrig hänt att någon av dessa skjutit i bänkarna framför tavelställen, i rören för luftventilationen eller i plåtarna under taket.
Under de senaste åren har föreningen tvingats reparera bänkarna framför tavelställen, takarmaturer och ventilationstrummor som skjutits sönder. Frågan vi ställer är ”Hur kan detta vara möjligt när alla medlemmar utbildats och klarat av att skjuta minst tre guldserier på 25 meters avstånd?”

 

Kulhål i tak, armaturer, väggar och bänkar vittnar om något helt annat än ansvarskännande skyttar.
Eftersom inte någon ansvarig för den senaste/tidigare händelser meddelat styrelsen om det inträffade, klassas händelserna som vandalisering.
Om vandaliseringen inte upphör, kommer styrelsen att tvingas se över regler för olika skytteformer och enskilt skytte i Mullvaden.

Gott Nytt Skytteår!
Styrelsen

Klubbmästerskap i IPSC 2017

Klubbens IPSC Mästerskap 2017 hölls i Mullvaden söndagen den 17/12. Totalt 10 deltagare var med på tävlingen som innehöll 4 stationer med varierande utmaningar. Bäst var Mårten Sehlstedt före Olle Lindqvist och Patrik Viklund.

Hela resultatlistan samt en resultatlista per station går att hitta under kalenderhändelsen här.

Startlista för precision 20171125

Startlistan för Mullvaden krut (precision) 25 november finns nu upplagd och tillgänglig i kalenderhändelsen, samt även direktlänkad här. Som synes finns några lediga platser kvar fortfarande så hör av dig om du tänkt om och ändå vill komma och skjuta på lördag!

Välkommen!

Städkväll i Mullvaden

På onsdag 22 november kl. 18.00 städar vi Mullvaden inför tävlingarna på lördag! Kom och hjälp till att göra våra lokaler riktigt fina och har du inte anmält dig till tävlingarna på lördag så passa på att göra det också!

Dag att betala medlemsavgiften

Hej!
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till Skellefteå Pistolskytteförening, för år 2018.
Medlemsavgiften är 1.000kr.

I samband med inbetalning av medlemsavgiften
förlängs även giltighetstiden för passerkort till Mullvaden tom 2018-12-31
(gäller dem som har köpt passerkort)
ska även avgift för hyra av skåp betalas
(gäller dem som hyr skåp)
Medlemsavgifter år 2018:
Medlemsavgift 1.000kr/år
Medlemsavgift för dem som tillhör annan moderklubb 800kr/år
Medlemsavgift för dem som fyller eller har fyllt 70 år 2018, halv avgift/år.
Om du av någon anledning inte önskar kvarstå som medlem i SPSF under 2018, ska detta snarast anmälas till kassor@skellefteapistol.se inklusive orsak till detta.

Skåphyra 2018
Litet skåp (på kontoret) 100kr/år
Stort skåp (i hallen) 200kr/år

Betalning (medlemsavgift och ev. skåphyra) ska vara SPSF tillhanda senast den 30 november 2017.
Bankgiro 840-4238. Glöm inte att skriva ditt namn när du betalar.

Har Du bytt adress, namn eller telefonnummer under 2017 och inte anmält detta till SPSF, uppdatera uppgifterna via epost till kassor@skellefteapistol.se.
Glöm inte att då och då kika in på vår hemsida www.skellefteapistol.se för löpande information från klubben
SPSF anordnar tävling (krut och luft) den 25 november (info kommer på hemsidan under nov)
SPSF anordnar tävling mellan jul och nyår (info kommer på hemsidan under nov/dec)

 

Vänliga Hälsningar
Styrelsen SPSF