Författararkiv: Revolver

Inbjudan Årsmöte

Datum: 2020-02-12 Tid: 18.30 Plats: Mullvaden Dagordning Årsmötet öppnas Godkännande av dagordningen Godkännande om mötet är behörigt utlyst Val av ordförande för mötet samt sekreterare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Verksamhetsberättelsen för år 2019 Ekonomisk rapport Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för … Läs mer

PPC-cupen

Start: 18.00

PPC-cupen

Start: 18.00

PPC-cupen

Start: 18.00

PPC-cupen

Start: 18.00

PPC-cupen

Start:18.00

PPC-cupen

Start: 18.00

PPC-cupen

Start: 18.00

PPC-cupen

Start: 18.00

PPC-cupen

Start 18.00