Fältskytte

Fältskytte sker mot tavlor utställd i terränger och man skjuter på okända avstånd med korta tider. Målen kan vara både fasta och uppdykande.  Skyttarna följs åt till fots i patruller.

Den som skjuter flest träff i flest antal figurer vinner. Om tävlingen omfattar 20 figurer och skytten har träffat alla skott på stationerna i samtliga tavlor blir resultatet 48/20 om det är åtta stationer.

En tävling i fältskjutning omfattar vanligtvis åtta  stationer. På varje station skjuter man patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper. 6 skott avlossas under mycket varierande tider, vanligen under en totaltid av 7-8 sekunder till 25 sekunder.

Antalet stationer varierar beroende på typ av tävling.  Större mästerskapstävling som ett svenskt mästerskap omfattar vanligen 10 stationer, d.v.s. 60 skott. En nationell tävling eller en kretstävling omfattar normalt 8 stationer (48 skott).

Inga provserier skjuts, utan tävlingen börjar direkt på den första stationen. Skytten skall vara inskjuten och väl förberedd innan tävlingen börjar.

Skellefteå PSF arrangerar varje år ett antal fältskjutningar som ingår i Årets Skytt. Fältskjutningarna avgörs på skjutbanorna i Bureå.