IPSC

Vad är dynamiskt skytte (IPSC)
En ny  sportskyttegren som har sina rötter i det tidiga 50-talets Kalifornien. Under senare hälften av samma årtionde spred den sig snabbt till andra kontinenter som Europa, Asien, Central- och Sydamerika samt Afrika.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj månad 1976.  Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och insattes som den första världsordförande över IPSC.
I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

IPSC Klubbmästare

2011 Mårten Sehlstedt
2012 Mårten Sehlstedt
2013 Mårten Sehlstedt
2014 Mårten Sehlstedt
2015 Mats Brännström
2016 Mårten Sehlstedt
2017 Mårten Sehlstedt
2018 Patrik Viklund
2019 Olle Lindqvist