Senast föregående Evenemang

Mellandagssmällen

Klockan 10, 18 och 20 bokas via hemsidan.Klockan 8, 12, 14, 16 ”först till kvarnprincipen”.Precision 7 serier.Minst två skyttar måste närvara vid tävlingen för att resultatet ska vara giltigt.  Resultat