PPC

Skellefteå Pistolskytteförening arrangerar kurser i PPC när tillråckligt många skyttar anmält intresse. PPC är en internationell gren som har sitt ursprung i det amerikanska polisskyttet. Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema. PPC ger mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden, jämfört med precisionsskytte.

Hur går det till?
En tävling är indelad i ett antal steg s.k. “stager”. I vaje stage skjuts melan 6 och 24 skott i en eller flera ställningar. Dessa kan vara liggande (på mage), sittande, knästående, stående eller stående med barrikadstöd (på höger och vänster sida om barrikaden).

Avståndet varierar mellan 3 och 50 yards och tiden mellan 8 och 165 sekunder. Alla ställningar, avstånd och tider förekommer inte i alla vapengrupper. Beroende på vapengrupp är också det totala antalet skott olika, 48, 60 eller 150.