IPSC

Vad är dynamiskt skytte (IPSC)
En ny  sportskyttegren som har sina rötter i det tidiga 50-talets Kalifornien. Under senare hälften av samma årtionde spred den sig snabbt till andra kontinenter som Europa, Asien, Central- och Sydamerika samt Afrika.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj månad 1976.  Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och insattes som den första världsordförande över IPSC.
I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

Hur gör jag för att börja skjuta IPSC i Skellefteå Pistolskytteförening?

Pistol:
Den ansökande ska ha skjutit 1 säsong i Årets Skytt med sitt A- eller R-vapen.
( Det innebär i praktiken att medlemmen varit en aktiv skytt i minst 2 säsonger i föreningen efter att man fått sitt pistolskyttekort).
Man ska ha deltagit med sitt A- eller R-vapen i hela Årets Skytt, 3 Serieban och 4 Seriefält.

Rifle:
Den ansökande ska ha skjutit IPSC minst 2 år, uppnått minst 10 matchpoäng ( Level 2 eller högre utan DQ ).
Föregående år minst 1 Level 2 inkl. allmän aktivitet i klubben (IPSC).

Uppfylla märkesfordringar enligt förbundets regler

IPSC Klubbmästare: