Fältskytte

Fältskytte sker mot tavlor utställd i terränger och man skjuter på okända avstånd med korta tider. Målen kan vara både fasta och uppdykande.  Skyttarna följs åt till fots i patruller.

Den som skjuter flest träff i flest antal figurer vinner. Om tävlingen omfattar 20 figurer och skytten har träffat alla skott på stationerna i samtliga tavlor blir resultatet 48/20 om det är åtta stationer.

En tävling i fältskjutning omfattar vanligtvis åtta  stationer. På varje station skjuter man patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper. 6 skott avlossas under mycket varierande tider, vanligen under en totaltid av 7-8 sekunder till 25 sekunder.

Antalet stationer varierar beroende på typ av tävling.  Större mästerskapstävling som ett svenskt mästerskap omfattar vanligen 10 stationer, d.v.s. 60 skott. En nationell tävling eller en kretstävling omfattar normalt 8 stationer (48 skott).

Inga provserier skjuts, utan tävlingen börjar direkt på den första stationen. Skytten skall vara inskjuten och väl förberedd innan tävlingen börjar.

Skellefteå PSF arrangerar varje år ett antal fältskjutningar som ingår i Årets Skytt. Fältskjutningarna avgörs på av styrelsen anvisad plats/ort.

D.6.2
Kommandoord
Kommandoordsserier består dels av reglementerade kommandoord som skall användas (angivna med VERSALER), dels av exempel på kommandoord, som lämpligen kan användas i förekommande fall. Samma kommandoserie skall användas under hela tävlingen.
PATRULLEN FRAMÅT När patrullen är samlad vid haltpålen
INTA PLATSERNA VID NUMMERPÅLARNA
JAG VISAR MÅLEN Då rörliga mål förekommer.
LADDA! Ca 30 s före ”ALLA KLARA”.
“Kontroll av antal skott i magasin + patronläge” Stickprovskontroll
ALLA KLARA? Om NEJ upprepa efter c:a10 sek.
10 SEKUNDER KVAR! 10 sekunder före ELD eller den tidpunkt då rörliga figurer skall visas. Kommandoserien fullföljs även om någon skytt avlossar skott före eld.
FÄRDIGA! 3 sekunder före seriens början. Utgångsställning 45 grader skall vara intagen.
ELD! (endast vid fasta mål) Används då skjutningen inleds på fasta mål. (Vid rörliga mål påbörjas eldgivningen då figurerna visas).
ELD UPPHÖR! Används då skjutningen avslutas på fasta mål. (Vid rörliga mål avslutas eldgivningen då figurerna försvinner). Utdrages under 3 sek. Kan ersättas med visselsignal Kommandoordet skall även användas vid skjutning mot rörliga figurer efter den sista visningen.
PATRON UR! PROPPA VAPEN! Efter skjuttidens slut.
VISITATION! Skyttarna visar upp tomt magasin och vapen med säkerhetspropp/-bricka isatt. Revolver skall dock kontrolleras innan propp/bricka sätts i.
MARKERA! I regel kompletterat med anvisningar om kontroll av markering och protokollskrivning