Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar 12 serier om vardera fem skott.
I de fyra första  serierna har skytten tio sekunder på sig för att avlossa sina fem skott.
I andra omgången är skjuttiden åtta sekunder per serier och i de sista  fyra avslutande serierna är skjuttiden sex sekunder.
Militär snabbmatch skjuts på samma tavla som duellserierna Sportpistol. För att få tiden så exakt som möjligt används duellställen som svänger bort tavlorna när tiden är ute.

Militär snabbmatch ingår i Skellefteå PSF  Vintercup och skjuts i Mullvaden.

Vid tävlingens början använda följande kommandoord:
BANAN ÄR ÖPPEN Detta innebär att man får ta fram vapnet
FÖRBEREDELSETID START Se J.6.6.1 – 5 minuter
FÖRBEREDELSETID STOPP
För varje serie skall skjutledaren meddela seriens ordningsnummer och ge kommandot”LADDA”. Efter att erforderlig tid medgivits för att ladda vapen, skall skjutningen påbörjas efter kommando eller lämplig signal.
LADDA!
FÄRDIGA! Avges exakt 60 s efter kommandot ”Ladda”, tavlorna svänger bort. Kommer fram efter 7 sekunder.
ELD UPPHÖR! Efter seriens slut
NÅGRA FUNKTIONERINGSFEL?
PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!
Omedelbart efter seriens slut.
Säkerhetspropp/ bricka skall vara isatt. Om vapnet inte tas med utses vapenvakt.
VISITATION! Kontrollen utförs. Revolver skall kontrolleras
innan propp/bricka sätts i.
MARKERA! I vissa fall kompletterat med anvisningar för
kontroll av markering och protokollföring