Nybörjarskytte

INTRESSERAD AV ATT SKJUTA PISTOL?
Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till oss via mail.

Utbildningen startar i oktober och genomförs varje måndagskväll i 6 månader. Teori varvas med praktik. Målsättningen är att alla nybörjare ska klara kursen, vilket innebär att man har möjlighet att söka tillstånd att inneha ett eget vapen efter avslutad utbildning.

Skellefteå pistolskytteförenings ambition är att utbilda goda pistolskyttar som i framtiden ska bli goda tävlingsskyttar och representera föreningen i allt från lokala tävlingar till förhoppningsvis skytte på SM-nivå och varför inte världsnivå.
Som aktiv medlem i Skellefteå Pistolskytteförening kommer du att utgöra en viktig del i den ideella verksamhet som föreningen bedriver.
För att föreningen ska fungera är det viktigt att alla medlemmar aktivt hjälper till i verksamheten på något sätt. Funktionärsuppdrag i samband med arrangemang anordnade av föreningen, städkvällar och andra arbetsprojekt för att dra in pengar till föreningen har minst lika stor betydelse som individuellt tävlande.

VAD KOSTAR DET ATT BÖRJA SKJUTA PISTOL?
Kursavgiften är 2000 kr som ska vara betald innan första utbildningstillfället. I denna avgift ingår även medlemskap för kvarvarande del av innevarande år samt målmaterial.
Under utbildningsperioden köper deltagaren ammunition av klubben enligt gällande prislista.
I november ska medlemsavgift ( 1000 kr ) för nästkommande års medlemskap betalas.
Kostnad för utfärdande av pistolskyttekortet efter godkänt teoriprov är 100 kr.

OBS Om du anmält dig till nybörjarkursen och av någon anledning inte kan fullfölja kommer din inbetalade avgift inte att återbetalas.

För att kunna fortsätta skjuta pistol efter avslutad utbildning krävs att man skaffar ett eget vapen och då tillkommer kostnader för:

 • Licensansökan –  870 kr (2021) för första licensen.
  länk till Polisen
 • Vapenskåp – är ett krav för innehav av vapen och måste uppfylla lägst svensk standard SS 3492. Kostnad från cirka 3000 kr.
 • Ett eget vapen – Kan köpas begagnat eller nytt. Kostnad 3000 – 30000 kr.
 • Skytteglasögon vid behov, även hörselkåpor.

VAD INGÅR I KURSAVGIFTEN?

 • Teoretisk och praktisk utbildning ledd av erfaren handledare, måndagar 18.00 – 19.30 alternativt 19.30 – 21.00 från början av oktober till slutet av mars i föreningens lokal Mullvaden.
 • Fram till årsskiftet används föreningens luftpistoler för att därefter övergå till att skjuta med föreningens pistoler i kaliber .22
 • Målmateriel och täcklappar.
 • Utbildningsmaterial.
 • Instuderingsfrågor till teoriprov för pistolskyttekort

Om detta låter intressant ser vi fram emot din intresseanmälan och hälsar dig välkommen till den trevliga sporten pistolskytte.

HUR ANMÄLER MAN SIG TILL NYBÖRJARKURSEN?

En korrekt ifylld anmälan som ska innehålla:
Namn
personnummer
e-mail adress
telefonnummer
Adress

Anmälan skickas till utbildning@skellefteapistol.se

Du placeras på väntelista enligt ”först till kvarn”- principen. I god tid före kursstarten kontaktas du av utbildningsansvarig.

Ett krav för att få vara med i nybörjarkursen är att man visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget ska via ett förslutet kuvert överlämnas till och granskas av vår ordförande och sekreterare och därefter återlämnas till skytten alternativt förstöras.” (blankett för ansökan  finns på polisens hemsida)

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ TILLSTÅND ATT INNEHA VAPEN?

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska ha uppfyllt kraven för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (Praktiska skytteprov)
 • Du ska ha varit aktiv medlem i pistolskytteförening i minst 6 månader och betalat föreningsavgifter.
 • Du ska kunna styrka ett behov av vapnet:
  – Medlemskap i en skytteförening
  – Föreningens utbildningsansvarige / ordförande utfärdar ett föreningsintyg med information om aktivitet för den sökande. Föreningsintyget skickas till Polisen som bilaga till licensansökan.
  Föreningen intygar aktivitet / behov och det är Polisen som sedan efter kontroll av sökande, beslutar om vapenlicens kan utfärdas.

Vapenlicensen omprövas vart femte år. Föreningen intygar din aktivitetsgrad utifrån aktivitet, gällande lagar och regler genom att utfärda ett föreningsintyg som lämnas till Polisen tillsammans med licensansökan. Beslut om förnyat tillstånd fattas av polisen. Om man inte får förnyat tillstånd leder det till krav på försäljning av vapnet, alternativt kan vapnet betraktas som förverkat.

Observera att polisen inte är skyldig att meddela när det är dags att ompröva tillståndet. Det åligger vapenägaren att inkomma med en ny ansökan i god tid innan tidigare utfärdat tillstånd förfaller.