Nybörjarskytte

Skellefteå Pistolskytteförening

Föreningen grundades 1941 och har idag cirka 100 medlemmar. Föreningen har en egen lokal, Mullvaden, med en 25-metersskjutbana med nio skjutplatser med vändställ för krut och en 10-metersskjutbana med sju banor för luftpistol. Utöver dessa finns en stor möteslokal med kaffeautomat och fikamöjligheter. Lokalen är öppen för medlemmarna dygnet runt hela året.
Sommartid skjuter vi på vår egen 25-metersbanan på Vitberget där det även finns ett par skjutplatser för fripistol (50 meter). Även Vitbergsbanan har vändställ som gör det möjligt att skjuta sportpistol.
Föreningen arrangerar även fältskytte i Ostvik.

Inom klubben finns även skytteformerna PPC och IPSC.

Skellefteå Pistolskytteförening är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet.

INTRESSERAD AV ATT SKJUTA PISTOL?
Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till oss via mail.

Utbildningen startar i oktober och pågår under vintern på måndagskvällar med teori och praktik. Målsättningen är att alla nybörjare ska klara kursen, vilket innebär att man har möjlighet att söka tillstånd att inneha ett eget vapen till kommande utesäsong.

Skellefteå pistolskytteförenings ambition är att utbilda goda pistolskyttar som i framtiden ska bli goda tävlingsskyttar och representera föreningen i allt från lokala tävlingar till förhoppningsvis skytte på SM-nivå och varför inte världsnivå.
Som aktiv medlem i Skellefteå Pistolskytteförening kommer du att utgöra en viktig del i den ideella verksamhet som föreningen bedriver.
För att föreningen ska fungera är det viktigt att alla medlemmar aktivt hjälper till i verksamheten på något sätt. Funktionärsuppdrag i samband med arrangemang anordnade av föreningen, städkvällar och andra arbetsprojekt för att dra in pengar till föreningen har minst lika stor betydelse som individuellt tävlande.

VAD KOSTAR DET ATT BÖRJA SKJUTA PISTOL?
Kursavgiften är 2000 kr som ska vara betald senast sista september. I detta ingår medlemskap för kvarvarande delen av året. Tillkommer gör medlemsavgift för kommande år med 1000 kr som ska vara betald senast sista november.

OBS Om du anmält dig till nybörjarkursen och av någon anledning inte kan fullfölja kommer din inbetalade avgift inte att återbetalas.

För att kunna fortsätta skjuta pistol efter avslutad utbildning krävs att man skaffar ett eget vapen och då tillkommer kostnader för:

 • Licensansökan –  600 kr (2015) för första licensen.
 • Vapenskåp – är ett krav för innehav av vapen och måste uppfylla lägst svensk standard SS 3492. Kostnad från cirka 3000 kr.
 • Ett eget vapen – Kan köpas begagnat eller nytt. Kostnad 3000 – 20000 kr.
 • Skytteglasögon vid behov.

VAD INGÅR I KURSAVGIFTEN?

 • Teoretisk och praktisk utbildning ledd av erfaren handledare, måndagar 18.30-20.00 från och med september till och med maj i föreningens lokal Mullvaden.
 • Användning av vapen i kaliber .22
 • Målmateriel och täcklappar.
 • Utbildningsmaterial.
 • Instuderingsfrågor till teoriprov för pistolskyttekortet (teoriprov tillkommer med 50 kr (2015)).
 • En ammunitionskostnad tillkommer vid varje träningstillfälle.

Om detta låter intressant ser vi fram emot din intresseanmälan och hälsar dig välkommen till den trevliga sporten pistolskytte.

HUR ANMÄLER MAN SIG TILL NYBÖRJARKURSEN?

En korrekt ifylld anmälan som ska innehålla:
Namn
personnummer
e-mail adress
telefonnummer
Adress

Anmälan skickas till utbildning@skellefteapistol.se

Du placeras på väntelista enligt ”först till kvarn”- principen. I god tid före kursstarten kontaktas du av utbildningsansvarig.
VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ TILLSTÅND ATT INNEHA VAPEN?

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska ha uppfyllt kraven för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (Praktiska skytteprov)
 • Du ska ha varit aktiv medlem i pistolskytteförening i minst 6 månader och betalat föreningsavgifter.
 • Du ska kunna styrka ett behov av vapnet – föreningens utbildningsansvarig/ordförande beslutar om ett aktivitetsintyg för varje individuell skytt som skickas in till polisen som bilaga till licensansökan.(Klubben intygar behovet) Polisen fattar sedan beslut om vapenlicens efter kontroll av sökanden.

Vapenlicensen omprövas vart femte år. Föreningen styrker din aktivitetsgrad genom att utfärda ett aktivitetsintyg som lämnas till polisen. Beslut om förnyat tillstånd fattas av polisen. Om man inte får förnyat tillstånd leder det till krav på försäljning av vapnet, alternativt kan vapnet betraktas som förverkat.

Observera att polisen inte är skyldig att meddela när det är dags att ompröva tillståndet. Det åligger vapenägaren att inkomma med en ny ansökan i god tid innan tidigare utfärdat tillstånd förfaller.