Skellefteå PSF Årsmöte

Datum: 2016-02-15pistolmedaljer

Tid: 19.00

Plats: Mullvaden

Servering: Smörgåstårta och massa medaljer!

Dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Godkännande om mötet är behörigt utlyst

4. Val av ordförande för mötet samt sekreterare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelsen för år 2015

7. Ekonomisk rapport

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande för ett år (Roger C Åström)

11. Val av styrelseledamöter för två år. (Patrik Frost, Mats Brännström, Greger Marklund

och Håkan Forsström)

12. Val av skjutbaneansvarig för Vitberget. (Lennart Röös)

13. Val av skjutbaneansvarig för Mullvaden. (Rolf Granlund)

14. Val av två revisorer för ett år. (David Forsström, Erik Bergström)

15. Val av två revisorsuppleanter för ett år (Henry Andersson, Mårten Sehlstedt)

16. Val av två ledamöter i valberedningen (Lennart Lundström, Sven Carlsson)

17. Medlemsavgifter 2016 (Nuvarande 800 kronor)

18. Motioner

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutas med fika och prisutdelning

Det här inlägget postades i Events, Nyheter. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar