Inbjudan till årsmöte måndag 12 februari

           Inbjudan till Årsmöte i Skellefteå Pistolskytteförening

Datum: 2018-02-12
Tid:      18.30
Plats:   Mullvaden

           Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Godkännande om mötet är behörigt utlyst
 4. Val av ordförande för mötet samt sekreterare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelsen för år 2017
 7. Ekonomisk rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för ett år (Roger C Åström)
 11. Val av fyra styrelseledamöter för två år. (Patrik Frost, Patrik Viklund, Simon Dahlberg, Greger Marklund)
 12. Skjutbaneansvarig för Vitberget. (Lennart Röös)
 13. Skjutbaneansvarig för Mullvaden. (Patrik Viklund)
 14. Val av två revisorer för ett år. (David Forsström, Erik Bergström)
 15. Val av två revisorsuppleanter för ett år (Vakant, Mårten Sehlstedt)
 16. Val av två ledamöter i valberedningen (Lennart Lundström, Sven Carlsson)
 17. Fastställande av medlemsavgifter 2018 (Nuvarande 1 000 kronor)
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutas med fika och prisutdelning
  Styrelsen
Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.