Inbjudan Årsmöte

Datum: 2020-02-12
Tid: 18.30
Plats: Mullvaden

Dagordning
Årsmötet öppnas

Godkännande av dagordningen

Godkännande om mötet är behörigt utlyst

Val av ordförande för mötet samt sekreterare

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Verksamhetsberättelsen för år 2019

Ekonomisk rapport

Revisionsberättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande för ett år (Roger C Åström)

Val av tre styrelseledamöter för två år. (Simon Dahlberg, Patrik Viklund och Greger Marklund)

Val av två revisorer för ett år. (Gunnar Moreskog, Erik Bergström)

Val av två revisorssuppleanter för ett år (Mårten Sehlstedt, David Forsström)

Val av två ledamöter i valberedningen (Andreas Jonsson, Sven Carlsson)

Fastställande av medlemsavgifter 2021 (Nuvarande 1 000 kronor)

Rapport om utredning av skjuttider i Mullvaden

Fältskytteverksamhet

Övriga frågor

Mötets avslutas med fika och prisutdelning

Styrelsen

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.